Liczenie figurek. Gra matematyczna, liczenie do 6

Przedszkolaki / matematyczne

Gra matematyczna, polegająca na ułożeniu na półce takiej ilości figurek, żeby odpowiadała ona liczbie oczek wylosowanych na kostce. W tej grze edukacyjnej najmłodsi mają okazję poznać liczebniki oraz potrenować liczenie w zakresie od 1 do 6. Jednocześnie, obok ćwiczenia dodawania i odejmowania w zakresie od 1 do 6, przedszkolaki mogą popracować nad koncentracją uwagi. „Liczenie figurek” to zarazem gra językowa, dostępna po polsku, angielsku, niemiecku i francusku. YUMMY.pl oferuje dzieciom i młodzieży najefektywniejszą metodę przyswajania języków obcych - edutainment, czyli naukę poprzez zabawę.

Figurki, licz i układaj