logo_yummy             
O serwisie  Gry dla przedszkolaków  Gimnazjum  Bajki  Regulamin  Reklama  Blog
Regulamin

                           


I. Postanowienia ogólne

1. Serwis edukacyjno-językowy YUMMY.pl, działający pod adresem www.yummy.pl prowadzony jest przez YUMMY Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Sopcie (81-881) przy ul. Kolberga 18a/19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000316545 o kapitale zakładowym 150.000,00 zlotych, opłaconym w całości, NIP 585-144-50-58, REGON 220702789.
2. Biuro Zarządu YUMMY Factory Sp. z o.o.mieści się w Sopocie (81-945) przy ul. Armii Krajowej 22/1.
3. Korzystanie z serwisu YUMMY.pl przez Użytkownika, w szczególności rejestracja w Klubie YUMMY, jak również dodanie pracy do Galerii YUMMY oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


II. Informacje o ochronie danych osobowych

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez YUMMY Factory Sp. z o.o. w celu rejestracji oraz logowania do serwisu, informowania o ich statusie, a także przesyłania innych informacji dotyczących wyłącznie serwisu YUMMY.pl, takich jak wprowadzenie nowych gier i funkcjonalności serwisu.
2. Dane osobowe Użytkownika są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od YUMMY Factory Sp. z o.o. korespondencji dotyczącej serwisu YUMMY.pl pocztą elektroniczną oraz tradycyjną – na adres podany w Formularzu Rejestracji.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.
5. Każdy Użytkownik, którego dane znajdują się w bazie danych serwisu YUMMY.pl ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.


III. Polityka prywatności

1. YUMMY Factory Sp. z o.o., szanując Twoje prawo do prywatności, stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają. Gromadzimy dane użytkowników serwisu YUMMY.pl przekazywane w trakcie rejestracji i użytkowania serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

2. Rejestracja, dane osobowe

Podczas korzystania ze strony internetowej www.yummy.pl oraz zakupów w sklepie internetowym możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub system logowania. Dane gromadzone za pomocą formularza to: imię, nazwisko, płeć, adres zamieszkania, numer telefony, adres e-mail. Wypełnienie i wysłanie formularza zakupu w sklepie internetowym wiąże się z otrzymaniem pocztą elektroniczną – po wprowadzeniu informacji o tym fakcie do bazy danych -  potwierdzenia zamówienia oraz wiadomości odnośnie statusu wysyłki, po wysłaniu go przez naszą firmę.
Wypełniając formularz bądź też dokonując logowania wyrażasz tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych, co należy zaznaczyć. Dane zebrane w powyższy sposób przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
W naszym serwisie organizowane są konkursy i promocje. Dane użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.
Podczas wizyty na stronie internetowej www.yummy.pl automatycznie zbierane są dane wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, np. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Wykorzystywane są one w celach technicznych, związanych z administracją serwerem oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.

3. Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacjom, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje przechowywane są i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych osobom trzecim, w szczególności Twoje dane osobowe nie są sprzedawane, dzierżawione czy wymieniane na inne.
 
4. Cookies
 
Na stronie www.yummy.pl wykorzystywane sa „cookies”. Cookies to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się ten serwis oraz „rozpoznać” Cię przy ponownej wizycie na naszej stronie internetowej. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki temu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania. Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu. Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisu. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. YUMMY Factory Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronie serwisu.

5. Dzieci

Dzieci nie powinny bez zezwolenia rodziców lub opiekunów przekazywać danych osobowych na stronę www.yummy.pl. Zwracamy wszystkim rodzicom i opiekunom uwagę na bezpieczne i odpowiedzialne obchodzenie się z danymi osobowymi w internecie. Nie zbieramy żadnych danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia bez wcześniejszej potwierdzonej zgody opiekuna prawnego. YUMMY Factory Sp. z o.o. nie będzie świadomie gromadzić lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać czy ujawniać podmiotom trzecim danych osobowych otrzymanych za pośrednictwem dzieci.

6. Zmiany w polityce prywatności

Oferta serwisu YUMMY.pl będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w internecie. Oznacza to, że w przyszłości serwis może wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Serwis YUMMY.pl będzie informował o wszelkich zmianach, poprzez ich odpowiednie wyróżnienie przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian. Korzystanie z serwisu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.


IV. Prawa autorskie

1. Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z serwisu YUMMY.pl, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że serwis zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

2. Użytkownicy serwisu YUMMY.pl zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody YUMMY Factory Sp. z o.o. lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione.

3. Wszelkie zastrzeżone nazwy i loga firm, patronów medialnych oraz stowarzyszeń wspierających czy też rekomendujących oferowane przez nas programy, pojawiających się w materiałach udostępnianych przez serwis yummy zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacji.

                                                     
          


Staramy się ciągle rozwijać i powiększać zasoby serwisu, informując naszych użytkowników o wszystkich nowościach, między innymi poprzez konto na Facebooku, Twitterze oraz na naszym Blogu.

Zapraszamy Państwa do najbardziej twórczego miejsca w internecie.

                                                   

        
  Gry dla przedszkolaków:  Matematyczne Kuchnia Ubieranki  Pary Poznawcze Puzzle Muzyczne Kolorowanki Twórcze
  
Gimnazjum:  Francuski i Kontaktujesz
  Bajki:  Kolekcja YUMMY   Biblioteka MiniMini


 Copyright © 2010 YUMMY Factory