Savoir vivre - quiz. Gra o dobrych manierach, test online

Uczniaki / kuchnia, poznawcze, logiczne

Jesteś uczestnikiem quizu, który ma odpowiedzieć na osiem pytań, dotyczących zasad savoir vivre‘u. Usłyszysz i zobaczysz je na tabliczce u góry ekranu. Wybierz prawidłową odpowiedź w teście online, klikając na właściwy obrazek. Możesz popełnić tylko dwa błędy. Twoje pomyłki oznaczą lampki gasnące z lewej strony ekranu. To znakomita gra o dobrych manierach, która utrwala wiedzę o zachowaniu się przy stole oraz zasadach bon ton. YUMMY.pl oferuje dzieciom i młodzieży najefektywniejszą metodę przyswajania języków obcych - edutainment, czyli naukę poprzez zabawę.

Savoir vivre - quiz, odpowiedz na pytania